Program kongresu

SEMINARIUM: Pandemia COVID-19 – czy jesteśmy przygotowani?

 

18.00-19.30 Fundament – pasja, powołanie, misja. Czy odnosimy sukcesy?

 
Farmakoterapia kobiety w ciąży i kobiety karmiącej w postępowaniu przedszpitalnym

dr hab. Jarosław Woroń
kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 
Jak Cię widzą tak Cię piszą – wizerunek ratowników medycznych w mediach

Marek Balawajder
dyrektor Informacji RMF FM

 

Pandemia – psychologiczne konsekwencje zdarzenia krytycznego o nieznanym przebiegu

Małgorzata Wypych
Mental Health Center

09.00-11.15 
COVID-19 – największe wyzwanie w opiece przedszpitalnej w historii?
 
Współpraca szpitala jednoimiennego z Zespołami Ratownictwa Medycznego w postępowaniu z pacjentem z COVID-19

dr n. med. Aleksandra Załustowicz
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Konsultant Wojewódzki ds. Ratownictwa Medycznego w województwie małopolskim

 

A więc pandemia! Doświadczenia SORu w szpitalu niejednoimiennym w kontekście aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia

Jan Świtała
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

Praca dyspozytora medycznego w czasie pandemii

Jakub Wakuluk
Kierownik dyspozytorni medycznej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

 

System Państwowego Ratownictwa Medycznego przed i w dobie pandemii SARS-CoV-2 według  Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Jakub Czarski
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

 

Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego w transporcie pacjenta z COVID-19 – wypadek karetki w Brzesku. Studium przypadku.

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

mł. insp. dr Krzysztof Dymura
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu 

 

Dyskusja

 

SEMINARIUM: Codzienność a wyzwania w ratownictwie medycznym

 

11.15-11.30 
PRZERWA KAWOWA 

11.30-13.00 
Koncepcja zespołów Rescue Task Force w Polsce

 
Koncepcja zespołów RTF w Polsce

dr Barbara Seweryn
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Mariusz „Maniek” Urbaniak
SOF 687 Team

 

Od marzeń i planów do realizacji. Krakowska Grupa Triage i jej pierwsze działania

Piotr Kominek
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

Rescue Task Force. My experience

Ruel Kapunan
HTEC Philippines

 

Medycy w składzie zespołów RTF - aspekt psychologiczny

Katarzyna Szymańska

 

Dyskusja

 

13.00-13.10 
PRZERWA 

13.10-14.40 
Codzienne wyzwania ratownika medycznego

 
Przyszłość dyspozytorni medycznych w obliczu nadchodzących zmian – perspektywa dla zespołów wyjazdowych i dyspozytorów

Jakub Wakuluk 
Kierownik dyspozytorni medycznej, Wojewódzka Stacja Pogotowia  Ratunkowego w Poznaniu

 

Współdziałanie ratownika medycznego z lekarzem weterynarii w przypadku obecności agresywnego zwierzęcia podczas interwencji

lek. wet. Anna Oborska
kierownik ambulatorium, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadzone przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

 

Ostre stany w okulistyce

dr n. med. Małgorzata Woś
ordynator oddziału okulistycznego, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Skuteczność i bezpieczeństwo personelu medycznego w opiece nad pacjentem z podejrzeniem /potwierdzonym Covid-19 - system dostępu śródkostnego ARROW® EZ-IO®

Agnieszka Wyderka RN
Clinical Specialist, Clinical and Medical Affairs EMEA

 

Dyskusja

 

14.40-15.10 
LUNCH 

 

15.10-16.00 
Stany nagłe w sytuacjach intymnych

 
Stany nagłe w sytuacjach intymnych jako wyzwanie dla efektywnej współpracy ratownika i urologa

lek. med. Anna Katarzyna Czech
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia w/po sytuacjach intymnych

Adrian Stanisz

 

16.00-16.10 
PRZERWA 

 

16.10-17.30 
Sztuka nauczania: o edukacji i symulacji medycznej 

 
Prowadzenie interaktywnych zajęć́ dydaktycznych online z zakresu medycyny ratunkowej z wykorzystaniem symulacji medycznej

dr n. med. Paweł Musiał
Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

mgr inż. Krzysztof Skopek
Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 
Tips&tricks symulacji medycznej

lek. med. Anna Grodecka
Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

 

Cadaver Labs w nauczaniu medycyny ratunkowej

Jerzy Jaskuła
Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

dr Tomasz Sanak
Pracownia Kształcenia Interprofesjonalnego, CIEM, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Po co nam ten E-FAST?

Tomasz Górecki
Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Dyskusja

 

17.30-17.40 
PRZERWA 

 

17.40-19.00 
Ratownictwo bez granic

 

Wybrane problemy zabezpieczenia medycznego konfliktów zbrojnych

kpt. dr Anita Podlasin
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

 
Doświadczenia medycznego zespołu ratunkowego PCPM po wybuchu w Bejrucie

Michał Madeyski
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 
Wszędzie lepiej, gdzie nie ratujemy – doświadczenia z bazy NATO

Grzegorz Nowak

 

Dyskusja

SEMINARIUM: Aspekty medyczne i organizacyjne ratownictwa medycznego

 

09.00-10.30 
(Nie)codzienna rzeczywistość pracy ratownika medycznego

 

Dziecko z podejrzeniem choroby zakaźnej w postępowaniu przedszpitalnym. O czym ratownik medyczny powinien pamiętać?

lek. med. Lidia Stopyra
ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Triage w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Emergency Severity Index (ESI)

Natalia Antosz
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kamil Zarębczanz
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Monika Bednarek-Chałuda
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Karol Szwej
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Ostry brzuch - o czym ratownik medyczny powinien pamiętać?

prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna,
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

dr n. med. Radosław Pach
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Dyskusja

 

10.30-10.45 
PRZERWA

 

10.45-12.45 
Pozamedyczne aspekty pracy ratownika medycznego

 

Co ratownik medyczny wiedzieć powinien o czynnościach zatrzymania przez policję i inne służby?

mec. Szymon Majka
Dzwoniarski i Ostrowski Adwokaci spółka jawna w Krakowie

 

Współpraca ratownika medycznego z więzienną służbą zdrowia

lek. med. Mariusz Kujawski
Szpital MSWiA w Warszawie, Kierownik Ambulatorium z Izbą Chorych w Areszcie Śledczym w Krakowie

 

Zawód ratownika medycznego i system ratownictwa medycznego 2020 – co nas dalej czeka?

Piotr Dymon
Przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych

 

Polski system ratownictwa – integracja czy izolacja?

st. kpt. dr inż. Łukasz Szewczyk
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

Stan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego

st. rew. Maciej Gamrat
Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. 

 

 

12.45-13.15 
PRZERWA KAWOWA 

 

13.15-15.15 
Stany nagłe w chorobach wewnętrznych

 
Pacjent kardiologiczny w epoce COVID

Adam Stępka
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

 
Choroba królów i zasady podawania czynników krzepnięcia w zespołach ratownictwa medycznego

Barbara Rumian
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej - doświadczenia w czasie pandemii

Mariusz Andrzejczak
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Zatrucie kokainą – postępowanie w zespołach ratownictwa medycznego

Adrian Stanisz

 

Upadki pacjentów w postępowaniu przedszpitalnym – interdyscyplinarny problem

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 
Dyskusja

 

15.15-15.30 
Podsumowanie i zakończenie