Program kongresu

SEMINARIUM: Pandemia COVID-19 – czy jesteśmy przygotowani?

 

18.00-19.30 Sesja

 
Farmakoterapia kobiety w ciąży i kobiety karmiącej w postępowaniu przedszpitalnym

dr hab. Jarosław Woroń
kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 
Jak Cię widzą tak Cię piszą – wizerunek ratowników medycznych w mediach

Marek Balawajder
dyrektor informacji RMF FM

 

Pandemia - psychologiczne konsekwencje zdarzenia krytycznego o nieznanym przebiegu

Małgorzata Wypych
Mental Health Center

09.00-11.15 
COVID-19 – największe wyzwanie w opiece przedszpitalnej w historii?
 
Współpraca szpitala jednoimiennego z Zespołami Ratownictwa Medycznego w postępowaniu z pacjentem z COVID-19

dr hab. n. med. Marcin Krzanowski
Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

Doświadczenia w zarządzaniu Zespołami Ratownictwa Medycznego w czasie pandemii COVID – 19 – wyzwania i wnioski

Piotr Kominek
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

Praca dyspozytora medycznego w czasie pandemii

Jakub Wakuluk
Wojewódzka Stacja Pogotowia  Ratunkowego w Poznaniu

 

System Państwowego Ratownictwa Medycznego przed i w dobie pandemii SARS-CoV-2 według  Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Jakub Czarski
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

 

Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego w transporcie pacjenta z COVID-19 – wypadek karetki w Brzesku. Studium przypadku.

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

mł. insp. dr Krzysztof Dymura
p.o. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

 

 

SEMINARIUM: Codzienność a wyzwania w ratownictwie medycznym

 

11.15-11.30 
PRZERWA KAWOWA 

11.30-13.00 
Koncepcja zespołów Rescue Task Force w Polsce

 
Koncepcja zespołów RTF w Polsce

dr Barbara Seweryn, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
Wydział Lekarski, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej

Mariusz „Maniek” Urbaniak

 

Od marzeń i planów do realizacji. Krakowska Grupa Triage i jej pierwsze działania

Piotr Kominek
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

 

Rescue Task Force. My experience

Ruel Kapunan
HTEC Philippines

 

Medycy w składzie zespołów RTF - aspekt psychologiczny

Katarzyna Szymańska

 

13.00-14.30 
Codzienna praktyka część 1.

 
Przyszłość dyspozytorni medycznych w obliczu nadchodzących zmian – perspektywa dla zespołów wyjazdowych i dyspozytorów

Jakub Wakuluk 
Wojewódzka Stacja Pogotowia  Ratunkowego w Poznaniu

 

Doświadczenia medycznego zespołu ratunkowego PCPM po wybuchu w Bejrucie

Michał Madeyski
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

 

14.30-15.00 
LUNCH 

 

15.00-16.30 
Stany nagłe w sytuacjach intymnych

 
Stany nagłe w sytuacjach intymnych jako wyzwanie dla efektywnej współpracy ratownika i urologa

Anna Czech
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

Stany zagrożenia życia i zdrowia w/po sytuacjach intymnych

Adrian Stanisz

 

16.00-17.30 
Sztuka nauczania: o edukacji i symulacji medycznej 

 
Tips&tricks symulacji medycznej

Anna Grodecka
Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji

 

Cadaver Labs w nauczaniu medycyny ratunkowej

Jerzy Jaskuła, Zakład Dydaktyki Medycznej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

dr Tomasz Sanak
Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Po co nam ten E-FAST?

Tomasz Górecki
Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

SEMINARIUM: Aspekty medyczne i organizacyjne ratownictwa medycznego

 

09.00-10.30 
Sesja prawna

 
Upadki pacjentów w postępowaniu przedszpitalnym – interdyscyplinarny problem

dr Marcin Mikos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

10.30-12.00 
Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych 

Sesja pod patronatem Pogotowia Ratunkowego w Łodzi 

 

12.00-12.30 
PRZERWA KAWOWA 

 

12.30-14.00 
Ratownictwo w służbach mundurowych 

 

Stan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego

Maciej Gamrat

 

Co ratownik medyczny wiedzieć powinien o czynności zatrzymania przez policję i inne służby?

mec. Jakub Dzwoniarski 

 

14.00-15.30 
Codzienna praktyka część 2.

 

System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej - doświadczenia w czasie pandemii

Mariusz Andrzejczak