UWAGA! Warsztaty nie będą transmitowane, mogą wziąć w nich udział tylko uczestnicy stacjonarni
 
Warsztat: Elementy intensywnej terapii w praktyce ratownika medycznego

 

Realizacja warsztatów ma za zadanie przybliżyć problematykę bezpiecznego uzyskiwania oraz prowadzenia linii infuzyjnej. Podjęta dyskusja dotyczyć będzie dezynfekcji miejsca krytycznego przed uzyskaniem dostępu naczyniowego oraz prowadzenia bezpiecznej infuzji. Ponadto podjęta interakcja będzie okazją do korelacji doświadczeń oraz praktyk ratowników medycznych z faktami opartymi na dostępnych wytycznych. Celem tej części będzie znalezienie rozwiązań do poprawy jakości realizacji powyższych procedur w ratownictwie medycznym. 

Drugim elementem warsztatów będzie poruszenie kwestii praktycznej związanej z prowadzeniem farmakoterapii przy użyciu pomp infuzyjnych. Kursanci będą mieli możliwość udoskonalić dotychczas uzyskane umiejętności z zakresu przeliczania dawek preparatów farmakologicznych, rozcieńczania i doboru odpowiedniego dla pacjenta przepływu infuzji. Podczas ćwiczeń zostaną poruszone kwestie związane z wykorzystaniem uwzględnionych w ćwiczeniach preparatów w praktyce ZRM, SOR czy OIT.

Prowadzący: Mateusz Surówka, Paweł Kowalski - Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Termin: 17.10.2024, godz. 12.00-16.00 
Czas trwania: 4 godziny
Limit osób: 20 
Organizator: Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczestnicy warsztatu otrzymają 5 punktów edukacyjnych

Koszt: 99,00 zł brutto

 

Warsztat: Ratunkowa wentylacja mechaniczna od A do Z

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Program warsztatu:

Teoria:

Kryteria rozpoczęcia wentylacji nieinwazyjnej i wentylacji mechanicznej
Sedacja, analgezja i zwiotczenie pacjenta podczas wentylacji
Prowadzenie skutecznej sedacji i analgezji chorego dostępnymi lekami zespołu P i S
Podstawowe parametry wentylacji:
- podstawowe tryby wentylacji,
- częstotliwość wentylacji,
- stężenie tlenu,
- objętość oddechowa,
- ciśnienie szczytowe,
- PEEP,
- stosunek wdechu do wydechu.
Kapnometria i kapnografia

Praktyka:

Ćwiczenie ustalania nastaw wentylacji dla przykładowych pacjentów
Analiza i wdrożenie odpowiedniego postępowania na podstawie odczytu parametrów (saturacja, kapnometria i kapnografia) oraz rozwiązywanie problemów podczas zmiany stanu zdrowia pacjenta.

Prowadzący: dr n. med. Jacek Wawrzynek, Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Termin: 17.10.2024, godz. 12.00-16.00 
Czas trwania: 4 godziny
Limit osób: 20
Organizator: Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczestnicy warsztatu otrzymają 5 punktów edukacyjnych

Koszt: 99,00 zł brutto

 

Warsztat: MASCAL - jak ujarzmić chaos?

 

Zdarzenia masowe to wyzwanie nawet dla bardzo doświadczonych ratowników medycznych. Na warsztacie w sposób praktyczny przećwiczymy segregację medyczną poszkodowanych, zarządzanie informacją na miejscu zdarzenia oraz wtórną segregację medyczną. Największy nacisk na warsztacie zostanie położony na zarządzanie poszkodowanymi w strefie czerwonej.

Prowadzący: Paweł Wiktorzak, Szymon Rokicki, Szymon Kwiatkowski, Paweł Oskwarek, Marcin Kowalewski, Artur Skobel  - Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy
Termin: 17.10.2024, godz. 12.00-16.00 
Czas trwania: 4 godziny
Limit osób: 30

Uczestnicy warsztatu otrzymają 5 punktów edukacyjnych

Koszt: 99,00 zł brutto