Zuzanna Bilińska
  • Zuzanna Bilińska

Ratownik medyczny, magister zdrowia publicznego, specjalność: ratownictwo specjalistyczne. Pracownik pogotowia ratunkowego, instruktor pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
Była wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz instruktor Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. W wolnym czasie muzyk, taternik jaskiniowy, nurek, podróżnik. W 2017 roku odznaczona za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego medalem za ofiarność i odwagę.