Jerzy Jaskuła
  • Jerzy Jaskuła

Ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, absolwent studiów MBA, zarządzania w ochronie zdrowia oraz medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Instruktor American Heart Association, Europejskiej Rady Resuscytacji, International Trauma Life Support i National Association of Emergency Medical Technicians, trener instruktorów symulacji medycznej.

Doświadczenia zdobywał pracując w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, Polskim Czerwonym Krzyżu, Medycynie Praktycznej i Polskiej Misji Medycznej w ramach zagranicznych projektów misyjnych. Aktualnie nauczyciel akademicki i badacz w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM, prezes Fundacji Ratuj Życie, konsultant w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMK ds. programu powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy oraz członek zespołu interwencyjnego w ramach Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej „SWIT” Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.