Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
  • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
KPR

jest najstarszym pogotowiem ratunkowym w Polsce. Powstało w roku 1891 i od tego czasu nieprzerwanie służy mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

Obecnie KPR dysponuje 39 zespołami ratownictwa medycznego dyżurującymi w 24 miejscach stacjonowania, które obejmują cały Kraków oraz trzy powiaty: krakowski, wielicki oraz olkuski. KPR każdego roku notuje ponad 100 tysięcy interwencji. Krakowskie pogotowie zajmuje się również specjalistycznym transportem medycznym, a także zabezpieczeniem medycznym imprez, w tym wydarzeń dla ponad miliona osób, takich jak np. pielgrzymki papieskie.

Wszystkie ambulanse KPR wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, w tym także w aparaturę, która wykracza poza standardy wyznaczane przez obowiązujące przepisy, jak np. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, videolaryngoskopy czy ultrasonografy.

Przy pogotowiu działa Szkoła Ratownictwa Medycznego, która zarówno szkoli profesjonalistów, jak i uczy mieszkańców pierwszej pomocy.

Multimedia