SEMINARIUM

Jakość - możliwość rozwoju czy przeszkoda w codziennej pracy?

 

5 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK

18.00-20.00
OTWARCIE KONGRESU I SESJA INAUGURACYJNA

 1. Wizja wprowadzenia nowych leków w zawodzie ratownika medycznego – dr hab. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 2. Medyczne czynności ratunkowe - jak uzyskać jakość opartą na dowodach? – dr n. o zdr. Marcin Podgórski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

6 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK

09.0010.30
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
sesja pod patronatem Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 1. Pacjent onkologiczny w warunkach ZRM – Marcin Gałkiewicz
 2. Pacjent przewlekle wentylowany w domu – dr Jacek Wawrzynek
 3. Od iniekcji do infekcji – Paweł Kowalski
 4. Not lifting policy – polityka nienoszenia pacjenta – Łukasz Mścisz

10.30–11.00
PRZERWA KAWOWA

11.00–12.30
STANY NAGŁE W KARDIOLOGII

 1. Kardiowersja farmakologiczna – pułapki i niespodzianki - lek. Michał Pers, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 2. Postępowanie ratownicze i badanie Pacjenta z LVAD – Ariel Szczotok 
 3. Zaburzenia rytmu serca towarzyszące niedokrwieniu mięśnia sercowego – Adam Stępka, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 4. Serduszko bije szybciej... Przyczyny i postępowanie w tachykardii u pacjentów pediatrycznych w praktyce ratowników medycznych – Jakub Zachaj, Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 5. Zatorowość płucna – przedszpitalne ABC – Jakub Czerwiec

 

SEMINARIUM

Innowacyjność czy konieczność systemowa?

 

12.45–14.15
STWIERDZANIE ZGONÓW PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH 

 1. Prawne aspekty stwierdzanie zgonu przez ratownika medycznego – dr Marcin Mikos, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 2. Postępowanie ratownika medycznego na miejscu zbrodni  – dr Piotr Kosmaty, Prokuratora Okręgowa w Krakowie
 3. Wypełnienie Karty zgonu – dobre praktyki i najczęstsze błędy – Małgorzata Zawadzka, Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie
 4. Medyczne aspekty stwierdzania zgonu – dr Artur Moskała, Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

14.15–15.15
LUNCH

15.1516.45
CENTRUM URAZOWE

 1. Chaos kontrolowany – czyli o szpitalnym oddziale ratunkowym z różnych perspektyw Anna Polak, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 2. ATMIST czyli kupić czas Justyna Witczak, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 3. Wentylacja nieinwazyjna jako alternatywna metoda postępowania w ostrej niewydolności oddechowej na podstawie doświadczeń SOR WWCOiT w Łodzi Kamila Piłat-Przytulska, Kamil Górny, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 4. Livesavers – 3 rzeczy, które mogą uratować Twojego pacjenta po urazie Agnieszka Bartyka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 5. Katastrofy nie tylko w przestworzach. Lotnicze Crew Resource Management jako komponent funkcjonowania zespołu urazowego  Anna Burczyńska, Cyprian Dębowski, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

17.0018.45
POZAMEDYCZNE ASPEKTY PRACY RATOWNIKA MEDYCZNEGO

 1. Współpraca pomiędzy dyspozytorem medycznym a kierownikiem ZRM – Tomasz Draczyński, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 2. Czy dyspozytornie medyczne to najważniejszy element systemu PRM? – Jakub Czarski, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 3. Zamach w Manchester, jak wnioski zmieniają ratownictwo – Paweł Bednarenko
 4. Jak Ty piszesz tak Cię widzą, „jakość” a nie „jakoś” w KMCR – Kacper Mazurkiewicz 
 5. Dyspozytor medyczny jako newralgiczny element systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – dr n. med. i n. o zdr. Maciej Maślanka, Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; dr n. med. i n. o zdr. Michał Wieczorek, Oddział Dyspozytorni Medycznej w Warszawie, Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Marta Maciejewska, Oddział Dyspozytorni Medycznej w Warszawie, Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 6. Odpowiedzialność zawodowa ratowników medycznych – dr Marcin Mikos, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DODATKOWO:

piątek, 6 października
12.00-17.00 sala seminaryjna, 2. piętro 

Warsztat „Podejmij wyzwanie! Zostań dyspozytorem medycznym!” Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 

Podczas warsztatów będzie można wcielić się w rolę dyspozytora medycznego tj. trzeba będzie odebrać zgłoszenie od zgłaszającego, podjąć decyzję o jego przyjęciu bądź odrzuceniu, wydać zalecenia oraz udzielić instruktarzu zgłaszającemu w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Zajęcia będą się odbywały na 2 stanowiskach dyspozytora medycznego wyposażonych w komputer i konsolę dyspozytorską z Modułem Dyspozytora SWD PRM oraz aplikacją DGT DCA. Instruktorzy będą prowadzić symulację prawdziwych wezwań na numer alarmowy. Nie będzie łatwo!

20.30    
Impreza integracyjna – Klub Muzyczny Forty Kleparz – Lounge bar, ul. Kamienna 2

 

7 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA

09.00–10.30
POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM SKAŻONYM RADIACYJNIE I NAPROMIENIOWANYM
sesja pod patronatem Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
sesja realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”

 1. Przygotowanie i reagowanie na zdarzenia radiacyjne – Przemysław Pelc, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 2. Działanie promieniowania na organizm ludzki – dr Barbara Seweryn, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
 3. Strategia działania zespołu CBRNE MED w skażeniu radiacyjnym – Sebastian Pilarczyk, Zespół CBRNE Med Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 4. Dekontaminować czy nie dekontaminować – pacjent w stanie bezpośredniego zagrożenia życia skażony czynnikami promieniotwórczymi - Kamil Biały, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

 

SEMINARIUM

Doskonalenie zawodowe - pasja czy konieczność?”

 

10.45-12.15
BADANIA NAUKOWE W RATOWNICTWIE

 1. To shock or not to shock – Jerzy Jaskuła, System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej „SWIT”, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 2. Monitorowanie mózgu w NZK – nowa jakość? – Mateusz Putowski, System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej „SWIT”, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 3. Hierarchia dowodów naukowych i praktycznych aspektów funkcjonowania Evidence-Based Medicine – dr Magdalena Koperny, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 4. Jak mówić o jakości, by być usłyszanym i zrozumianym? O możliwościach oceny pracy ZRM, problemach z komunikacją i sposobach na dotarcie z informacją zwrotną na przykładzie zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – Karolina Niemczyk, Krzysztof Palimonka, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

12.15–12.45
Nie ma fal, są fale, nie ma fal...EEG po ROSC - Jowita Le, Clinical Application Specialist Mindray

12.4513.30
LUNCH

13.30–15.30
GRANICE RATOWNICTWA – ANALIZA PRZYPADKÓW. DOŚWIADCZENIA I DYLEMATY POLSKICH MEDYKÓW PODCZAS DZIAŁAŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Dlaczego do nas? Realia zabiegów ratunkowych w krajach rozwijających się – Renata Popik, Polska Misja Medyczna
 2. Ratownictwo  Medyczne w trakcie działań grupy HUSAR Turcja 2023. Decyzje ratujące życie pacjenta w trakcie wydobycia z gruzowiska – st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta, Ciężka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza USAR Poland; podinsp. Sławomir Butkiewicz, Centrum Koordynacji Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej
 3. Medyczne i humanitarne skutki działań wojennych w Obwodzie Charkowskim w Ukrainie. Doświadczenia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej – podinsp. Sławomir Butkiewicz, Centrum Koordynacji Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej; Krzysztof Wiśniewski, Dział Organizacji Usług Medycznych I Szkoleń WSPR w Bydgoszczy, Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej
 4. Ewakuacja medyczna na współczesnym polu walki – Katarzyna Daniszewska, Zespół Awangarda
 5. Działania ratownicze w Nepalu - studium przypadku – Marcin Feldmann, Medyczny Zespół Ratunkowy, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
 6. Kryzys migracyjny u wybrzeży Wielkiej Brytanii na przykładzie zdarzeń masowych  Michał Pezda, Operational Team Leader, South East Coast Ambulance Service

15.45–17.30
(NIE)CODZIENNA PRAKTYKA

 1. Zastosowanie skal wczesnego ostrzegania w postępowaniu z pacjentem a świadomość sytuacyjna - dr hab. n. o zdr. Patryk Rzońca, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zakład Anatomii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Excited Delirium Syndrome – śmiertelne zagrożenie, ekstremalne wyzwanie - dr n. o zdr. Michał Kurdziel, Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 3. Odporność psychiczna to nie stała cecha, ale kompetencja, którą możemy wzmacniać. Jak zespół może się wspierać w stresujących sytuacjach wzmacniając nawzajem rezyliencję psychiczną? – dr Małgorzata Wypych, Mental Health Center 
 4. Procedury medyczne stosowane w wypadku nurkowym – dr. n. med. Jarosław Paprocki
 5. Motoambulans w systemie PRM-czas to życie – Łukasz Łukaszewicz
 6. Pacjent w kryzysie bezdomności w praktyce ratownika medycznego – Piotr Sasim, Przychodnia dla Bezdomnych, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją
 7. Ciasne hełmy, czerwone karetki - st. kpt. mgr inż. Marcin Janik, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP, Fundacja MSAR Poland