ABSTRAKTY - 7. OKRM

Przejdź do treści
WARUNKI NADSYŁANIA ABSTRAKTU

Zachęcamy do zgłaszania abstraktów swoich wystąpień ustnych podczas kongresu.
Z prezentowanych wystąpień zostanie wybrana najlepsza prezentacja ustna 7. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.

 • Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 18 sierpnia 2019 roku za pomocą formularza rejestracji w systemie coffee.
 • Aby wysłać abstrakt należy zarejestrować się jako uczestnik a następnie wejść w zakładkę streszczenia -> wyślij streszczenie.
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.
 • Objętość abstraktu: max. 300 słów.
 • Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych kategorii:

  • codzienna praktyka Zespołu Ratownictwa Medycznego
  • prawo medyczne
  • praca ratownika medycznego poza systemem
  • współpraca z innymi służbami

 • Wybierając opcję „zapisz streszczenie” możliwa jest jego dalsza modyfikacja (jednak nie później niż do 18 sierpnia). Po wybraniu „zapisz i wyślij streszczenie” zmiany nie będą możliwe. Każde streszczenie, po zapisaniu ostatecznej treści, musi zostać wysłane.
 • Po wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 • Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 13 września 2019 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.
 • Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajdą Państwo po 13 września2018 roku stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com.
 • Regulamin nadsyłania abstraktów dostępny jest tutaj

Z prezentowanych wystąpień zostanie wybrana najlepsza prezentacja ustna 7. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.
W przypadku pytań dotyczących abstraktów prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail: abstrakty@ratownicymedyczni.com
Wróć do spisu treści