Wytyczne - V OKRM

Przejdź do treści

Menu główne:

Abstrakty
WARUNKI NADSYŁANIA ABSTRAKTU:

Doniesienia ustne zgłoszone w formie abstraktów będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Naukowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych spełniające poniżej przedstawione kryteria.

 • Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 20 sierpnia 2017 roku za pomocą formularza.
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.
 • Objętość abstraktu: max. 300 słów.
 • Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych sesji:

  • neurologia
  • farmakologia
  • ratownictwo specjalistyczne
  • pediatria
  • postępowanie ratownicze w amputacjach
  • prawo
  • kardiologia
  • psychiatria i psychologia
  • medycyna sądowa
  • codzienna praktyka
  • ratownictwo medyczne na świecie

 • Po wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 • Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 22 września 2017 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.
 • Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajdą Państwo po 22 września 2017 roku na naszej stronie internetowej.
 • Regulamin nadsyłania abstraktów dostępny jest tutaj

Z prezentowanych wystąpień zostanie wybrana najlepsza prezentacja ustna 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.

W przypadku pytań dotyczących abstraktów prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail: abstrakty@ratownicymedyczni.com
Wszystkie osoby zgłaszające abstrakt są zobowiązane do zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty.

 
V OGÓLNOPOLSKI KONGRES RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego