Warsztaty - V OKRM

Przejdź do treści

Menu główne:

WARSZTATY
Uwaga! Ze względów dydaktycznych liczba miejsc w poszczególnych warsztatach jest ograniczona.
Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia tematu 1 kursu, w którym chcą Państwo uczestniczyć.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
Do udziału w kursach kwalifikowane będą JEDYNIE osoby, które zaznaczą swój wybór w formularzu zgłoszenia on-line, a także dopełnią wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie.

Trauma Room – warsztaty z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej
Warsztat organizowany przez Wojskowy Instytut Medyczny

Prowadzący:
Paweł Wiktorzak - Młodszy Asystent w Oddziale Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Ratownik medyczny, instruktor symulacji medycznej
Szymon Rokicki - Młodszy Asystent w Oddziale Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego. Ratownik medyczny, psycholog, instruktor symulacji medycznej.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy i organizacją zespołu urazowego, a jego program oparto na realistycznych scenariuszach klinicznych i doświadczeniach Centrum Urazowego WIM.  W trakcie sesji symulacyjnych uczestnicy zapoznają się z rolami osób funkcyjnych w zespole, kolejnością działań priorytetowych, algorytmami diagnostyczno - terapeutycznymi oraz nabędą umiejętności kliniczne wykonywane w trakcie leczenia chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała (emergency skills), min. zaawansowane metody udrożniania dróg oddechowych, techniki odbarczania odmy prężnej, zabezpieczania krwawień i krwotoków zewnętrznych, procedury USG FAST, czy realizacji protokołu masywnej infuzji. Metodyka warsztatu oparta została na technice nauczania problemowego (Crisis Resource Management) i bezpośredniej interakcji uczestników z zaawansowanym symulatorem pacjenta (Human Patient Simulator) z wykorzystaniem realistycznych scenariuszy klinicznych wysokiej wierności (High Fidelity Medical Simulation).  Przyjęta formuła szkolenia sprawi, że jego uczestnicy znajdą się w wirtualnym środowisku sali urazowej - zbliżonym do rzeczywistego miejsca pracy, co zapewni optymalne warunki do podnoszenia kompetencji niezbędnych w trakcie zespołowego leczenia pacjentów urazowych.

Czas trwania: 90 minut
Wymagania: strój medyczny + obuwie na zmianę (możliwość zabrudzenia symulowaną krwią)

Jak skutecznie i szybko komunikować się z pacjentem?

Prowadzący:
dr Anna Ratajska, Magdalena Lewandowska - Centrum Komunikacji Klinicznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uczestnicy warsztatu zdobędą umiejętności oraz wiedzę z zakresu budowania relacji z pacjentem, zadawania pytań oraz aktywnego słuchania. Podczas warsztatu skupimy się na specyfice komunikowania się ratowników medycznych z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Podczas ćwiczeń uwzględnimy ograniczenia czasowe, z którymi ratownicy medyczni zmagają się na co dzień, podejmując czynności ratujące zdrowie i życie swoich pacjentów..

Czas trwania: 180 min.

Wypadek lotniczy
Warsztat został zorganizowany przy współpracy z Aeroklubem Krakowskim

Prowadzący:
Marek Siuta

Warsztaty "Wypadek lotniczy" to zorganizowana na prośbę środowiska lotników (i przy ich wsparciu) pozoracja wypadku szybowca. Jak ocenić mechanizm urazu? Jaki dostęp jest do poszkodowanego? Co w ciasnej kabinie ułatwia, a co utrudnia sprawną ewakuację? Zapraszamy na warsztaty, które pomogą znaleźć odpowiedzi na te pytania. Polecamy zwłaszcza tym, którzy pracują w jednostkach zabezpieczających pokazy lotnicze lub mających w "swoim rejonie" jedno z licznych w Polsce, aeroklubowych lotnisk.

Czas trwania: 90 min
Wymagania: strój umożliwiający ćwiczenie medycznych czynności ratunkowych na pozorancie

TRIAGE

Prowadzący:
Piotr Kominek – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Ratownictwo i Edukacja
Sebastian Lewandowski Ratownictwo i Edukacja

Celem warsztatu będzie:
  • wykonanie segregacji medycznej pierwotnej wg schematu START lub Jump-START,
  • zabezpieczenie masywnych krwotoków za pomocą stazy,
  • rozpoczęcie zabezpieczania pacjentów z grupy czerwonej wg CABC.
  • koordynacja zdarzenia masowego wg schematu methane lub chalets z zachowaniem rygoru korespondencji radiowej.

Czas trwania: 90 minut

Ocena dziecka w stanie zagrożenia życia
  
Prowadzący:
Tomasz Górecki

Celem warsztatów jest krótka, zwięzła ocena pacjenta pediatrycznego w stanie zagrożenia życia. Dzięki wykorzystaniu schematycznego podejścia do pacjenta pediatrycznego w szybki sposób będziemy w stanie rozpoznać najczęstsze przyczyny mogące doprowadzić do zatrzymania krążenia jakimi są hipoksja i hipowolemia. Dzięki ciągłej powtarzalności badania nabierzesz wprawy i pewności siebie w kontakcie z małym pacjentem. Warsztat będzie dotyczył wykorzystania schematu badania ABCDE w ujęciu pediatrycznym

Czas trwania: 90 minut

Ultrasonografia w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia
UWAGA! Warsztaty odbędą się w czwartek, 12 października, przed rozpoczęciem 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w godzinach południowych i popołudniowych!

Prowadzący:
Marcin Gałkiewicz, Kamil Bargik

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku pomimo sporych oczekiwań nie wprowadziły rewolucyjnych zmian w algorytmie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Rewolucyjne natomiast było umieszczenie w schemacie ALS badania ultrasonograficznego, które daje zwiększone możliwości rozpatrywania potencjalnie odwracalnych przyczyn Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Chcesz nauczyć się rozpoznawać Ostrą Zatorowość Płucną podczas Nagłego Zatrzymania Krążenia w warunkach pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego?  Chcesz, by rozpoznanie tamponady serca stało się dla Ciebie proste? Chcesz znać różnicę między PEA prawdziwym, a rzekomym i wiążące się z tym różnice w przeżywalności? Chcesz wreszcie być jeszcze skuteczniejszy w resuscutacji i tym samym uratować jeszcze więcej osób?

Jeżeli tak, zapraszamy Cię na warsztaty z ultrasonograficznego badania pacjenta będącego w stanie Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Podczas trzygodzinnych warsztatów przestawimy Ci zasady ultrasonografii w NZK w oparciu o protokół FEEL (Focused Echocardiographic Evaluation in Life Support) Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem kilku aparatów USG, żywych Modeli, manekinów/symulatorów oraz sprzętu do Zaawansowanych Czynności Resuscytacyjnych.

Czas trwania: 270 minut

 
V OGÓLNOPOLSKI KONGRES RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego