Program - V OKRM

Przejdź do treści

Menu główne:

WSTĘPNY PROGRAM
szczegóły już wkrótce


//    CZWARTEK / 12 października 2017 roku
18.00–18.30
Uroczyste rozpoczęcie 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych
18.30–19.30
Sesja inauguracyjna
Prowadzenie: Barbara Seweryn, Adrian Stanisz

Niepożądane zdarzenia lekowe wybranych leków stosowanych w ratownictwie medycznym
dr n. med. Jarosław Woroń
W jaki sposób postępowanie przedszpitalne wpływa na działania na bloku operacyjnym. Punkt widzenia chirurga
dr n. med. Michał Nowakowski
//    PIĄTEK / 13 października 2017 roku
09.00–10.15
Kardiologia w ratownictwie: między wytycznymi a praktyką
Sesja pod patronatem „Kardiologii Ratunkowej”
Prowadzenie: Adam Stępka, Barbara Seweryn

Konsekwencje kliniczne opóźnienia fazy przedszpitalnej w ostrym zespole wieńcowym
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Nagłe zatrzymanie krążenia stay and play czy load and go?
Adam Stępka
Ostra niewydolność serca w przebiegu zawału prawej komory
Włodzimierz Janiszewski
Zatrucie lekami antyarytmicznymi w praktyce ZRM
Krzysztof Kotliński
10.15–10.30
Systemy monitorowania zdarzeń niepożądanych w działaniach przedszpitalnego ratownictwa medycznego na przykładzie rozwiązań stosowanych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach UE
Marcin Podgórski
10.30-12.00
Farmakologia w praktyce ratownika medycznego
Prowadzenie: Karol Łyziński

Stany nagłe w położnictwie
dr n. med. Paweł Krawczyk
Zastosowanie midazolamu donosowo u dzieci jako skutecznej metody sedacji
Jacek Wawrzynek
Benzodiazepiny w zespołach ratownictwa medycznego - czy wiemy wszystko?
Mateusz Putowski
Walking blood bank w realiach środowiska taktycznego
dr n. med. Tomasz Sanak
12.00–13.00
Lunch
13.00–13.15
Egzemplifikacja systemu pracy ratownika medycznego na terenie Wielkiej Brytanii
w odniesieniu do systemu ratownictwa w Polsce
Kamil Łokuciejewski, HM International
13.15–13.30
Nowy respirator transportowy Dräger Oxylog.
Stworzony, aby sprostać Twoim wyzwaniom. Ewolucja prowadzenia wentylacji ratunkowej i postępu technologicznego w budowie respiratorów transportowych na przestrzeni ostatnich 120 lat w oparciu o historię i produkty firmy Dräger
Ludwik Rey, Dräger Polska
13.30–15.00
Pomóc a nie zaszkodzić – postępowanie ratownicze w urazach
Prowadzenie: Adrian Stanisz, Mateusz Zgoda

Amputacje ręki i kończyny górnej - szczególnym wyzwaniem, już od miejsca wypadku
dr n. med. Anna Chrapusta
Obrażenia narządu ruchu w ratownictwie przedszpitalnym
dr n. med. Przemysław Guła
„Życie po życiu”
Elżbieta Zagrodna, Andrzej Nabzdyk
Zaawansowane procedury chirurgiczne w ramach ratownictwa medycznego
Piotr Wolak
15.00–15.30
Przerwa kawowa
15.30–16.30
Terroryzm – wyzwanie dla współczesnej medycyny
Sesja pod patronatem Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
Prowadzenie: por. dr n. o zdr. Anita Podlasin

Wsparcie medyczne działań taktycznych na przykładzie ostatnich ataków terrorystycznych w Europie
por. dr n. o zdr. Anita Podlasin
Active Shooter – czy wiesz jak reagować
plut. Łukasz Witkowicz
16.30–18.00
Pediatria na spokojnie
Prowadzenie: Maciej Szwałko, Tomasz Górecki

Farmakologiczne leczenie bólu u dzieci w praktyce przedszpitalnej i w warunkach SOR
Anna Kominek
„Uderzyło się w głowę, płacze” - co z tym dalej zrobić?
Maria Gruba
Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci w pracy ratownika medycznego
dr n. med. Jacek Kleszczyński, dr n. med. Marta Kwiatoń
Dziecko w zdarzeniu masowym - co zrobić byśmy byli gotowi?
Katarzyna Długosz
Wiek plus cztery razy dwa – czyli o resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci
Tomasz Górecki
Nagłe zatrzymanie krążenia w wyniku masywnego krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia - hipowolemia. Opis przypadku 5-cioletniej dziewczynki
Marta Godzik, Marcin Kapka
20.30
Ratownictwo Po Godzinach
Lessons learned: cenne doświadczenia zagranicznych systemów ratownictwa medycznego
Jerzy Jaskuła
Przymus bezpośredni: unieruchomienie pacjenta w praktyce
Michał Kurdziel
Terroryzm chemiczny - co możemy zrobić na poziomie ZRM?
Łukasz Mazurowski
Impreza towarzysząca
//    SOBOTA / 14 października 2017 roku

AULA CAULA D
09.00–10.00
Web Based Learning w ratownictwie medycznym
Sesja pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
Prowadzenie: Piotr Leszczyński

Skuteczność nowoczesnych form edukacji na odległość w zakresie resuscytacji
dr n. o zdr. Piotr Leszczyński, Arkadiusz Wejnarski,
dr hab. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.UPH,
dr hab. Anna Charuta, prof. nadzw. UPH,
dr hab. n. hum. Tamara Zacharuk, prof. nadzw. UPH
E–learning na przykładzie szkolenia przeprowadzonego dla załóg medycznych LPR w zakresie hipotermii głębokiej – obserwacje wstępne
Arkadiusz Wejnarski, dr n. o zdr. Piotr Leszczyński,
dr n. med. Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosiński,
Paweł Podsiadło, dr n. med. Tomasz Sanak, Tomasz Derkowski,
dr hab. Robert Gałązkowski, prof. nadzw. UPH
Internetowe programy edukacyjne w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych – fakty i mity
dr n. o zdr. Piotr Leszczyński,, Arkadiusz Wejnarski,
dr hab. Robert Gałązkowski, prof. nadzw. UPH,
dr hab. n. przyr. Anna Charuta, prof. nadzw. UPH,
dr hab. n. hum. Tamara Zacharuk, prof. nadzw.  UPH
Ratownik na miejscu zbrodni – medycyna sądowa kompleksowo
Prowadzenie: Marcin Mikos, Adrian Stanisz

Chory jako pokrzywdzony: ratownik medyczny na miejscu przestępstwa
dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak
Ratownik na miejscu zbrodni - działania ratownicze kontra kryminalistyka
asp. sztab. Krzysztof Jamrozik
Gdy dochodzi do przestępstwa... czyli jak nie zniszczyć śladów udzielając pierwszej pomocy
Aleksandra Cymbała
10.00–11.30
Ratownictwo specjalistyczne
Prowadzenie: Marek Siuta, Maciej Szwałko

Zagrożenia podczas ewakuacji w tunelu drogowym
dr hab. inż. Jarosław Wąs, dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk,
Jakub Porzycki
Służba medyczna w ratownictwie górniczym na przykładzie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie
Jacek Gąsieniec
Postępowanie przedszpitalne z poszkodowanym motocyklistą uwzględniające nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa stosowane przez producentów motocykli i odzieży motocyklowej
Rafał Gajda
Komunikacja taktyczna w czasie działań ratowniczych
podins. Dominik Jurczak, Marek Szczepański
Wypadek lotniczy - podsumowanie warsztatów
Marek Siuta
Ratownictwo Medyczne na świecie – doświadczenia z międzynarodowych misji militarnych, pokojowych i medycznych
Sesja pod patronatem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Prowadzenie: Jerzy Jaskuła, Michał Madeyski

Rola ratownika medycznego w Systemie Zabezpieczenia Medycznego Sił Zbrojnych RP
por. Anna Aleksandrzak
Doświadczenia z projektu „Bezpieczny Kazbek”
Konrad Bodo, Marcin Błeński
Polska Misja Medyczna na Haiti
Michał Wieczorek
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego na terenie bazy lotniczej NATO, w prowincji Kandahar, w Afganistanie
Łukasz Mazurowski
11.30–12.00
Przerwa kawowa
12.00–13.30
Prawo praktycznie
Prowadzenie: Marcin Mikos, Adrian Stanisz

Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
dr Marcin Mikos
Współpraca policji i zespołów ratownictwa medycznego  w postępowaniu z osobą nietrzeźwą
mł. insp. Mariusz Ciarka
Działania ratunkowe w aspekcie skutków użycia przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
Michał Kurdziel
Sytuacja prawna ratownika medycznego jako ofiary ataku agresji
podins. Dominik Jurczak
Ubezpieczenia ratowników medycznych
Rafał Szczęsny, INTER Polska S.A.
13.30–15.30
Codzienna praktyka–(nie)typowy dyżur w zespole wyjazdowym
Prowadzenie: Barbara Seweryn, Marek Siuta

Stany nagłego zagrożenia życia i zdrowia zaopatrywane w oddziale ratunkowym – kategoryczne wskazanie czy rozmyte wytyczne?
Monika Bednarek
Medycyna paliatywna w ratownictwie medycznym – problem „spiskowania”
Marta Godzik
Mass Casualty Incident - analiza akcji ratowniczej w zdarzeniu masowym
Dawid Surowicz, Jarosław Kostyła
S(T)AH - opis przypadku
Andrzej Morajda
Kto do kogo i w jakiej sprawie? Współpraca ratownika i psychologa w praktyce
Gabriela Zajdel
Jak bezpiecznie przekazać pacjenta? Specyfika komunikowania się zespołów ratownictwa medycznego i personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych
dr Anna Ratajska, Magdalena Lewandowska
Dom zły – analiza akcji ratunkowej u pacjenta z zatrzymaniem krążenia spowodowanym licznymi obrażeniami ciała
Mariusz Andrzejczak
15.30
Zakończenie 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych
 
V OGÓLNOPOLSKI KONGRES RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego