KOMITET NAUKOWY - 6. OKRM

Przejdź do treści
KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
dr Marcin Mikos
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego
kpt. dr n. o zdr. Anita Podlasin
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
dr n. med. Arkadiusz Trzos
Kierownik Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
dr n. med. Tomasz Sanak
Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
dr n. farm. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Wróć do spisu treści