ABSTRAKTY - 6. OKRM

Przejdź do treści
WARUNKI NADSYŁANIA ABSRAKTU
Doniesienia ustne zgłoszone w formie abstraktów będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Rady Naukowej. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych spełniające poniżej przedstawione kryteria.

 • Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 16 września 2018 roku za pomocą formularza w systemie coffee.
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola.
 • Objętość abstraktu: max. 300 słów.
 • Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych kategorii:
  • farmakologia w ratownictwie
  • praktyka codzienna
  • innowacje w ratownictwie
  • inne
 • Po wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 • Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 12 października 2018 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.
 • Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajdą Państwo po 12 października 2018 roku stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com.
 • Regulamin nadsyłania abstraktów dostępny jest tutaj

Z prezentowanych wystąpień zostanie wybrana najlepsza prezentacja ustna 6. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.

W przypadku pytań dotyczących abstraktów prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail: abstrakty@ratownicymedyczni.com
Wszystkie osoby zgłaszające abstrakt są zobowiązane do zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty.
Wróć do spisu treści